fredag 31. januar 2020

Harald Hårfagre av Asle Sveen


      En kort og grei historie om Harald Hårfagre!

Nå skjønner jeg at så mange mener de nedstammer fra Harald  Hårfagre, hadde fikk vist nok 19 sønner.
Han var en skikkelig jente og litt stormanns-gal mann, allerede som 18 åring fant han ei vakker jente med navn Gyda i Hordaland. Hun ville ikke ha han før han hadde lagt alle høvdinger og småkonger i Norge under seg, sa hun som svar da han fridde. Hans svar ble jeg skal styre hele Norge eller dø. 

Harald Halvdansønn  født i år ca 850, var sønnen til Ragnhild og Halvdan Svarte. Halvdan  Svarte var bare 18 år når han ble konge over Agder, der han vokste opp. Han la under seg mye: Romeriket, store deler av Hedmark og Oppland, Vingulmork og deler av Vestfold. Han døde bare 40 år gammel når han gikk over isen på Ransfjorden. Det han kanskje var mest kjent for, er at han var en så populær konge at alle ville ha et gravsted over han. Det resulterte at kroppen hans ble delt i fire og gravlagt på  hver del ble gravlagt på Ringerike, Romerike, Vestfolk og Hedmark..
Da Kong Halvdan døde var Harald bare 10 år gammel og Høvding, han fikk god hjelp til å styre av morbroren Guttorm. Han hadde regjeringstid fra 872 - 931/32. 

Harald Hårfagre var gift med 6 kvinner:
18 år gammel prøvde Harald å fri til den vakre Gyda, men hun svarte han: "Når du har samlet Norge til ett land, da skal jeg si, JA! Han ble kalt Hårfagre for han klippet ikke sitt vakre hår før Norge ble samlet. 
Han gifter seg med mange kvinner: Åsa som styrte i Trøndelag fikk 4 sønner.
Ragnhild er nok den mektiske fra Jylland som fikk styre på Huseby, sønnen Eirik Blodøks
Gyda, har han minst tre sønner
Snøfrid, den han sørget mest over når hun døde, 3 eller 4 sønner,
Åsta mange barn med han og i tillegg alle frillene. 

Da han var 50 år hadde han 18 sønner( og hvor mange døtre?). De ville alle styre Norge. Han innkalte dem til ting på Eidsivatinget, Eidsvoll og der fordelte han ansvar til hver enkelt.
 I ettertid er det mange som  påsto at de var barn etter Harald Hårfagre, som kanskje ikke var det.

70 år gammel får han enda en sønn med Tora, Håkon som Sigurd Lade gav navn. 
Han ble Håkon den gode Adalsteinsfostre, var Norges konge fra ca. 933 til 961
83 år gammel dør,  Eirik Blodøks styrte Norge i tre år mens Harald levde og ca to år etter hans død, 931/32. Eirik var sønnen han hadde med Ragnhild.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Har du lyst til å skrive kommentarer er det veldig hyggelig. Har du ikke googel konto går du bare til kommenter som: Anonym og skriver det du vil, med hilsen;navnet ditt; og send. Det er hyggelig å få respons for meg på det jeg legger ut!